Tartu Pühade Aleksandrite kirik

  • Kirik on avatud alates 19.00
  • 19.00 Kaanon ja akafist kõigemagusamale Jeesusele 
  • 20.00 Õhtuteenistus
  • 21.00 Kaanon ja akafist kõigepühamale Jumalasünnitajale
  • 21.30 Soome õigeusu kiriku koori kontsert
  • 22.30 Kaanon kaitseinglile

Tartu Pühade Aleksandrite kirik ja kogudus kuulub kiriklik-kanooniliselt autonoomse Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tartu piiskopkonna koosseisu.

Korralised jumalateenistused toimuvad:
Laupäeviti kl 18:00 Suur õhtuteenistus
Pühapäeviti kl 10:00 Jumalik Liturgia

Aadress: Sõbra 19a, Tartu

http://karlovakirik.weebly.com

Close Menu