Pärnu Agape kirik

  • 18.00-23.00 Avatud kohvik, võimalik vestelda ja palvetada pastorite ja koguduseliikmetega, avatud lastenurk, samuti raamatulett vaimuliku
    kirjandusega. 
  • 19.00 Kirikuhoone tutvustus-ringkäik
  • 20.00 Kirikuhoone tutvustus-ringkäik
  • 21.00 Erikava noortelt noortele

Eesti Metodisti Kiriku Pärnu AGAPE KOGUDUS on asutatud 1921. aastal, laiemalt tuntuks saanud 90-ndatel, pärast uue AGAPE kiriku valmimist Pärnus. AGAPE kogudus toetub ajaloolisele kristlikule traditsioonile ja suhtub lugupidamisega naabritesse teistes kirikutes.

AGAPE on avatud ja loomingulise mõtlemisega aktiivne kogudus. Me tahame teenida Jumalat ja inimesi. “Taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia, ja paluge selleks Issandat!”

Aadress: Männi 2, Pärnu

https://agapekirik.ee

Close Menu